Showcase

Filter by year

Filter by CategorySOM OVAN SÅ UNDER

KONSTNÄRLIG GESTALTNING

UPPDRAGSGIVARE KIRUNA KOMMUN

NYA RAKETSKOLAN

 2012

SOM OVAN SÅ UNDER


Collage på kakel.

Kaklet är skuret i olika former och infällda i väggarna.
Mått mellan 2 x 1,25 m till 0,7 x 0,5 m.

Totalt 10 olika bilder.


Bilderna är placerade i korridoren på utsidan av sagorummen (femkantiga rum som går genom korridorsväggen in i klassrummen och ut i korridoren).
Med mina collage har jag velat skapa en värld där det går att fantisera och associera fritt. Mötena av bilder kan verka slumpartade men olika teman som skapandelust, kärlek, vetenskap, seende samt Kirunas ursprung och historia har varit utgångspunkt för collagen.
Jag ville att bilderna skulle spänna mellan lek och allvar, historia och framtid, vetenskap och känsla.
Grunden i arbetet var att låta lärandet, seendet och tänkandet vara lustfyllt. Tanken är att bilderna ska gå att integrera i undervisningen och ge en vilja att leka, lära och undersöka.

Foton Magdalena Nilsson

Previous postBEAR BOX Next postGIRON/TJÅMUHAS & STUOR-JIERTA