Showcase

Filter by year

Filter by CategoryCROSS SECTION

Artist Magdalena Nilsson. Photography by Sara Danielsson, 2016-10-18.

 

Foto Sara Danielsson

 

Artist Magdalena Nilsson. Photography by Sara Danielsson, 2016-10-18.

 

Foto Sara Danielsson

 

Artist Magdalena Nilsson. Photography by Sara Danielsson, 2016-10-18.

 

Foto Sara Danielsson

 

Cross Section

 

TuschVäggS

 

CrossSectionS

 

 

CROSS SECTION, 2015

 

 

Tusch på polyester/arkitektfilm.

När tuschen torkar på filmen görs den delvis av sig själv, och linjerna framträder.

Jag ser det som ett tvärsnitt av sten, men de har också kopplingar till den topografiska kartan. Arkitektfilmen är en rest från mammas kontor och dess svarta linjemärkningen en del av ritningsarbetet. En tillfällighet som också är sammankopplat till mitt arbete, jag försöker beskriva och redovisa verkligheten.

 

 

 

Previous postTHE LANDSCAPE / DISSOLVING Next postTO MAKE ONE PERFECT