Showcase

Filter by year

Filter by CategoryDET ALLRA FÖRSTA LANDSKAPET

KONSTNÄRLIG GESTALTNING

2019

BRONSSKULPTUR

MÅTT 185 x 120 x 61 CM

KUNGSGATAN 24, ESKILSTUNA

ESKILSTUNA KOMMUN

DET ALLRA FÖRSTA LANDSKAPET

Kungsgatan 24, Eskilstuna

2019

Bronsskulptur

Mått 185 x 120 x 61 cm

Eskilstuna Kommun

Jag har arbetat med den topografiska kartan över min hemby i Västergötland, en plats som återkommit på olika sätt i mitt konstnärsskap. Höjdkurvorna ger en rationell beskrivning av landskapet, så som den ser ut för alla. De personliga historierna, upplevelserna och minnena som vi fyller en plats med finns inte synliga i kartans berättelse. Skulpturen ställer frågor som berör både barns och vuxnas inre och yttre liv, om plats och identitet och inte minst om hur vi kopplar vårt jag till platser.


I uppdraget önskades en skulptur som barn skulle vilja ta sig an, ett berg att bestiga. Berget kan ses som en symbol för flera olika saker, ett mål eller ett motstånd, ett inre berg eller ett yttre.
Jag ville göra en lågmäld skulptur som förändras efter hur solen faller på reliefen och under årstiderna. Med tiden kommer den svarta patineringen att slitas bort beroende på hur människor rör och använder skulpturen.

Previous postI DEN MINSTA DETALJEN Next postMINERAL CROSS SECTION I - VIII