Showcase

Filter by year

Filter by CategoryI DEN MINSTA DETALJEN

KONSTNÄRLIG GESTALTNING

2019

FOTOGRAFIER AV STENMATERIAL GENOM OLIKA MIKROSKOP

PLEXIGLASLAMINERADE PIGMENTPRINTAR

ENTRÉ SKOGOMESKOLAN, GÖTEBORG

LÅG OCH MELLANSTADIESKOLA

GÖTEBORG STAD 1% REGELN

I DEN MINSTA DETALJEN

Skogomeskolan, Göteborg

2019

Göteborg Stad

Lokalförvaltningen 1% regeln

Skolans ledord ’Att se det stora i det lilla’ kopplade jag till ett tidigare arbete jag gjort med en berggrundsgeolog vid Lunds Universitet. Att se lerpartiklar i elektronmikroskopet var för mig som att titta ut i rymden.

Min idé har handlat om att öppna blicken för de olika skalorna som finns omkring oss, hur något litet kan bli mycket stort. Alla sandkorn och stenar som finns i bilderna har jag samlat på plats under tiden skolan byggdes. Några stenar har sprängts loss ur berggrunden. Jag har arbetat med cirklar för att det påminner om mikroskopets utsnitt, men också för att det skapar ett slags planetarium.

Jag vill med verket väcka nyfikenhet och associationer samt en ovisshet om vad det är vi ser. Jag vil-
le förmedla samma känsla av magi och svindel som uppstått hos mig när jag har tittat på sandkornen i mikroskopen. I elektronmikroskopet är förstoringen enorm, bortom det synliga ljusets upplösningsgräns. Ett sandkorn blir en hel planet. I ett petrografiskt mikroskop kan man lägga till filter som gör att färgerna påverkas och man tydligt ser vad stenen innehåller. I de olika mikroskopen framträder någonting annars osynligt och ger möjlighet att se ytan på ett sandkorn eller insidan av berget. I bergets minsta bestånds- delar uppstår nya landskap.


Särskilt tack till: Geologiska Institutionen, Lunds Universitet
Sveriges Geologiska Undersökning, Göteborg

FOTO SARA DANIELSSON

Previous postSEDIMENTATION Next postDET ALLRA FÖRSTA LANDSKAPET