Showcase

Filter by year

Filter by CategoryVY

VATTENSKURET KLINKER

MÅTT 1077 X 320 CM

VÄGG I REHAB-BASSÄNG

KARLSKOGA LASARETT

REGION ÖREBRO LÄN

VY

2020

Skuret klinker med utgångspunkt från det gyllene snittet.

Patienterna som besöker bassängen är i olika skeden i livet, var och en med sin egen problematik och i en del fall trauman, fysiska eller psykiska. Jag har tänkt mig att man vill få koppla bort sina tankar och få vara i sin kropp, låta kroppen vara i sig själv.

Jag har velat låta väggen för konstverket vara en riktning och tyngdpunkt för hela rummet.
Mitt mål var att skapa en bild som upplevs som ett landskap för blicken att röra sig runt över och vila i.

Foto Sara Danielsson

& Magdalena Nilsson

Previous postPETROGRAFI; STEN ELLER KLIPPA Next postAn Abstract on Landscape