Showcase

Filter by year

Filter by CategoryLANDSKAPET / KUNGSLENA

Artist Magdalena Nilsson www.magdalenanilsson.se

 

Photo Sara Danielsson

 

Artist Magdalena Nilsson www.magdalenanilsson.se

 

Photo Sara Danielsson

 

Artist Magdalena Nilsson www.magdalenanilsson.se

 

Photo Sara Danielsson

 

IMG_2425REDS

 

TvåTopografierS

 

 

LANDSKAPET/KUNGSLENA

2015

 

Carved porcelain

With thanks to IASPIS/KONSTNÄRSNÄMNDEN

65 x 44 x 1 cm

Jag har arbetat med min uppväxtplats och använt den topografiska kartan som en klinisk beskrivning av platsen/landskapet. Det personliga är bortskalat och dess berättelser försvinner. Jag ser det mer och mer som en sorgeprocess över att släppa taget och gå vidare in i något nytt. I de tre porslinsskivorna plockas linjer stegvis bort, vilket har varit ett sätt att zooma ut från platsen. Genom att beskriva den med olika typer av information vill jag också reflektera hur en betraktelse är personlig. Frågor kring tillhörighet och återvändande finns också, och i ett större perspektiv är det svårt att inte tänka på den som inte kan återvända, eller på platser som för alltid förändrats.

 

Previous postIMPRINT Next postVARIOUS PORCELAIN IMAGES