Det centrala konceptet i mitt arbete har under lång tid varit kartan och dess topografiska lager. Genom sakliga beskrivningar bryter jag ned landskapet till en modell, en abstraktion. Abstraktionen blir sedan en ram för personliga narrativ eller ett rum för synligörandet av landskapets karaktär. I det sakliga vill jag skapa en förståelse för individens förhållande till sin plats i och på jorden. 

Download CV


+46 (0)706 63 16 98