Monthly Archives: March 2016

HUR MYCKET VÄGER ETT BERG

Posted on by Magdalena

        HUR MYCKET VÄGER ETT BERG   Exhibition with Éva Mag at hangmenProjects. 1 april – 23 … Continue reading

THIS WASTE LAND

Posted on by Magdalena

      THIS WASTE LAND, 2016     Skivan såg jag stående på ett stenbrott och den spräckta kanten … Continue reading